“แนวโน้มการประกันเงินฝากและความท้าทายในยุคดิจิตอล”

Home  >>  news  >>  “แนวโน้มการประกันเงินฝากและความท้าทายในยุคดิจิตอล”

“แนวโน้มการประกันเงินฝากและความท้าทายในยุคดิจิตอล”

4
Aug,2018

off
  news

สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดทำกิจกรรมเฉลิมฉลองภายใต้หัวข้อ “แนวโน้มการประกันเงินฝากและความท้าทายในยุคดิจิตอล” เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี ประธานกฤษฎีกาชินวิชญรณากล่าวในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา DPA ตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ เป็นผลให้ DPA มีพัฒนาการที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาที่สำคัญ

เหล่านี้รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ DPA ให้ค่าชดเชยแก่ผู้ฝากเงินแต่ละรายภายใน 30 วันโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินเพื่อขอรับเงินชดเชย การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ฝากเงินและระบบการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ฝากเงิน กริชดากล่าวว่าทศวรรษที่สองจะนำมาซึ่งภารกิจในการรับมือกับความท้าทายที่แท้จริงเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางสกุลเงินและระบบเศรษฐกิจที่กำลังพึ่งพาข้อมูลดิจิตอลมากขึ้น

Comments are closed.