ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

Home  >>  health news  >>  ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

4
Aug,2018

off

คลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดและเกี่ยวข้องกับความบกพร่องด้านความรู้ความเข้าใจและปัญหา ต่อไปในชีวิตของผู้รอดชีวิต หลายทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการตั้งสมมติฐานว่าปริมาณ EPA + DHA ที่พบในปลาน้ำเย็นเช่นปลาทูปลาทูปลาแซลมอนปลาทูน่าและในปลาชนิดอื่นเช่นปลาเทราท์และปลาชนิดหนึ่งสามารถลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

ในขณะที่การศึกษาบางส่วนได้สนับสนุนสมมติฐานนี้ผลการวิจัยพบว่าไม่สอดคล้องกัน สำหรับการศึกษาใหม่นี้นักวิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลจาก National Cohort แห่งชาติเดนมาร์กซึ่งเป็นผลการศึกษาทั่วประเทศที่ติดตามเด็ก 96,000 คนในเดนมาร์กผ่านแบบสอบถามและการเชื่อมโยงข้อมูลรีจิสทรี

Comments are closed.